mérleg ASC Könyvelő iroda - Tata
Vegye fel velünk a kapcsolatát!

Tevékenységeink

Könyvvizsgálat

Cégünk 1996 óta - kihasználva vezető könyvvizsgálónk korábban szerzett, nemzetközi és magyarországi tapasztalatait- , jelentős referenciát szereztünk könyvvizsgálói munka területén. Vállalunk hazai és külföldi tulajdonosok részére a nemzeti, és nemzetközi könyvvizsgáló standard előírása szerint elvégzett auditálási feladatokat, de a külföldi anyavállalat konszolidált beszámolójának elkészítéséhez adatszolgáltatást is tudunk biztosítani, együttműködve az anyavállalat könyvvizsgálójával.

Az ASC Adószakértő Kft. ellátja több önkormányzat részére az 1990. évi LXV. törvény 92/c. §-ában meghatározott állandó könyvvizsgálói feladatokat.

A cégek átalakulásának folyamatában elvégezzük a szükséges auditálást, mind a vagyonmérleg-tervezetnél, mind a végleges vagyonmérlegnél.

A tulajdonosok részére nemcsak a könyvvizsgálói standard szerinti rövid jelentést készítjük el, hanem részletes elemzésben mutatjuk be, a vizsgált önkormányzat, a gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet gazdasági adatait, vagyoni helyzetét.

Ellenőrzési tapasztalataink alapján vezetői levelet készítünk, melyben javaslatot teszünk a szükséges intézkedések megtételére.

Igazságügyi szakértői tevékenység

Cégünk 2010. január 1-jétől végez igazságügyi szakértői tevékenységet, egyrészt a kirendelő hatóságok (bíróság, rendőrség, adóhatóság stb.) részére, másrészt megrendelésre cégek és magánszemély ügyfeleink részére. Szakterületeink: adó-és járulék, pénz- és tőkepiac.

Adótanácsadás

Adó-tanácsadási tevékenységünk folyamatos azon cégeknél, akiknek a könyvelési feladatát elvállaljuk. Időszakos, és a könyvvizsgálathoz igazodó az auditálás során elvégzett adóellenőrzés, mely során főként a számviteli elszámolás helyességét ellenőrizzük elsősorban. Több ügyfelünk keresett meg bennünket azzal, hogy egy későbbi adóellenőrzést megelőzően, (megelőzve a későbbi adóellenőrzés során várható jelentősebb bírságokat) tárjuk fel a számviteli elszámolás alapján, az adózás során vétett főbb hibákat, dolgozzuk ki a szükséges önellenőrzés lépéseit, tegyünk javaslatot a hibák jövőbeni megelőzésére. Az éves adóbevallások elkészítését is szívesen vállaljuk, már jelentős számban vannak ügyfelek akik évről-évre a mi segítségünket veszik igénybe adóbevallásuk kitöltéséhez. Természetesen egy konkrét szakmai kérdésben is szívesen állunk ügyfeleink rendelkezésére.

Pénzügyi tanácsadás

Rendkívül sokféle feladatot végeztünk már el ilyen címen. Készítettünk pályázatokat, hitelkérelmekhez gazdasági számításokat, vagy végeztünk gazdasági társaságok részére átvilágításokat, üzleti-érték számítást. Gondja van a cége gazdasági eredményeivel, kevesli a profitot, magasak a költségek? Forduljon hozzánk! Átvilágítjuk cégét, és javaslatot teszünk a további működésre. Természetesen csodát (piacot szerezni!) mi sem tudunk tenni, de néhány gazdasági "jó tanáccsal" ígérjük, hogy ellátjuk.

Könyvelés, bérszámfejtés

Rendelkezünk a számviteli törvény által előírt követelményeknek megfelelő könyvelési és bérszámfejtési programmal, így megfelelő színvonalon tudjuk a munkát elvégezni. A könyvelési munkát felelősséggel vállalunk, ha mi hibáztunk, akkor a bírságot is mi fizetjük! Korrekt jó kapcsolatot alakítunk ki ügyfeleinkkel! Fontosnak tartjuk a folyamatos tájékoztatást, a naprakész könyvelést, megpróbáljuk megoldani ügyfeleink ügyes bajos dolgait, felhívjuk figyelmüket a jogszabályi változásokra, az ügyfeleket érintő kérdésekre.

Havonta főkönyvi kivonatot, részletező analitikákat, kívánság szerint évközi mérleget is készítünk, szükség esetén német és angol nyelven is, az ügyféllel kötött megállapodás szerint.Küldjön e-mailt nekünk!