Könyvvizsgálat

Cégünk 1996 óta - kihasználva vezető könyvvizsgálónk korábban szerzett, nemzetközi és magyarországi tapasztalatait - , jelentős referenciát szerzett könyvvizsgálói munka területén. Vállalunk hazai és külföldi tulajdonosok részére a nemzeti, és nemzetközi könyvvizsgáló standard előírása szerint elvégzett auditálási feladatokat, de a külföldi anyavállalat konszolidált beszámolójának elkészítéséhez adatszolgáltatást is tudunk biztosítani, együttműködve az anyavállalat könyvvizsgálójával.


Az ASC Adószakértő Kft. több önkormányzat részére lát el könyvvizsgálói és belső ellenőrzési feladatokat. A cégek átalakulásának folyamatában elvégezzük a szükséges auditálást, mind a vagyonmérleg-tervezetnél, mind a végleges vagyonmérlegnél. A tulajdonosok részére igény esetén nemcsak a könyvvizsgálói standard szerinti rövid jelentést készítjük el, hanem részletes elemzésben mutatjuk be, a vizsgált önkormányzat, a gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet gazdasági adatait, vagyoni helyzetét.

 

Ellenőrzési tapasztalataink alapján vezetői levelet készítünk, melyben javaslatot teszünk a szükséges intézkedések megtételére.